werktafel.tolk.jpg
_DSC0113.jpg
thumb__DSC0043_1024.jpg
thumb__DSC0079_1024.jpg
justitie.jpg
werktafel.tolk.jpg

Beëdigd Tolk


Voor professionele vertalingen 

SCROLL DOWN

Beëdigd Tolk


Voor professionele vertalingen 

OP ZOEK NAAR EEN TOLK FRANS?

Werkt u met Franstalige klanten? Is er een internationaal werkbezoek, seminar, conferentie, congres of heeft u een gesprek, presentatie, vergadering, cursus of rondleiding met Franstalige collega’s, klanten en/of cliënten?  VAAK BEGRIJPEN NEDERLANDERS WEL HET FRANS IN GROTE LIJNEN, MAAR EEN UITGEBREID EN GEDETAILLEERD ANTWOORD GEVEN IN HET FRANS IS MOEILIJK. EEN PROFESSIONELE COMMUNICATIE IN HET ENGELS BEHOORT NIET ALTIJD TOT DE MOGELIJKHEDEN.  

Neemt u direct contact op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte voor een tolkdienst Frans


TOLKDIENSTEN

Congrestolk, fluistertolk, telefoontolk of gesprekstolk. Tolken bij een vergadering, meeting, interview of rondleiding van simultaan tot consecutief. 

FLUISTERSET

Voor sommige tolkdiensten is het noodzakelijk om een fluisterset te huren. Voor elke tolkdienst kan ook los een tolkenset of fluisterset gehuurd worden. 

ervaring

Ik ben beëdigd tolk Frans en heb ervaring in veel verschillende tolkdiensten. Lees meer over mijn ervaring/aanbevelingen en de kwaliteitseisen van een beëdigd tolk


- Il n'y a rien de plus mystérieux qu'un fait clairement décrit -
Er is niks mysterieuzer dan een feit dat duidelijk beschreven is
G.W.

 

_DSC0113.jpg

tolkdiensten


Advies & overleg

tolkdiensten


Advies & overleg

ADVIES & OVERLEG

Er zijn verschillende tolkdiensten mogelijk. Het ligt aan de opdracht, setting en gesprekspartners wat de beste manier is om de tolkdienst in te vullen. Hieronder staat een overzicht van de verschillende tolk technieken. U hoeft hier zelf geen keuze uit te maken. Op basis van uw wensen en de setting kunnen de mogelijkheden besproken worden.

tolk technieken

Bij consecutief tolken, maakt de tolk aantekeningen als er gesproken wordt. Daarna gaat de tolk alles vertalen wat er gezegd is in de andere taal. De gesprekspartners nemen dus regelmatig pauze’s, zodat de tolk de vertaling kan geven.

Bij simultaan tolken luistert de tolk naar wat er gezegd wordt en begint tegelijk met de vertaling. Bij deze techniek moet de tolk dus luisteren en vertalen op hetzelfde moment. De gesprekspartners blijven doorpraten, de tolk geeft op hetzelfde moment de vertaling.

Een tolk moet dus altijd een keuze maken: aantekeningen maken en het daarna vertalen of meteen simultaan vertalen. Een veel voorkomende vorm van consecutief tolken is gesprekstolken of telefoontolken.

 

Gesprekstolken

Bij interviews, gesprekken en ondervragingen is het vaak handig om de gesprekstolk techniek te gebruiken. Dit is een vorm van consecutief tolken, omdat de tolk aantekeningen maakt over ‘t geen wat gezegd wordt en dan alles daarna vertaald voor de gesprekspartner.

 

Telefoontolken

Bij deze vorm moet vaak eerst geluisterd worden naar wat er gezegd wordt, daarna geeft de tolk de vertaling. Vaak is dit een vorm van gesprekstolken, echter gebeurt het via de telefoon. U kunt tolk-frans.com ook bellen voor telefoon tolkdiensten. Ik werk met skype of een vaste lijn.

De manier waarop de tolk simultaan een vertaling geeft kan op verschillende manieren. Dit kan door ‘chuchotage’, het fluisteren van de vertaling in het oor van de toeschouwer. Of door de vertaling te geven via koptelefoontjes. In dit geval hebben alle toehoorders een koptelefoontje, waarin ze de vertaling simultaan horen. Deze koptelefoontjes, oftewel fluisterapparatuur kunt u ook bij tolk-frans.com huren.

 

Fluistertolken

Bij fluistertolken gaat de tolk naast de toehoorder zitten en al ‘t geen wat gezegd wordt, tegelijk vertalen en in het oor van de toehoorder fluisteren. Dit is dus een techniek van simultaan tolken, omdat de vertaling meteen in het oor van de toehoorder wordt gefluisterd.

 

Congrestolken

Bij congressen zitten tolken in een tolkencabine. In deze tolkencabine zit de tolk met een koptelefoon en een microfoon. Door de koptelefoon hoort de tolk de spreker uit de zaal en de tolk vertaalt hetgeen wat gezegd wordt meteen in de microfoon naar de andere taal. De toehoorder in de zaal horen de vertaling van de tolk via koptelefoontjes. Vaak zijn er tijdens internationale bijeenkomsten meerdere tolkencabines en meerdere tolken aanwezig. De toehoorders krijgen dan een tolkenset, waar een koptelefoon in zit en waar ze het kanaal voor hun taal kunnen instellen. Congrestolken is heel intensief. Om die reden werken tolken altijd in duo’s in de cabine om elkaar af te lossen.


FLUISTERSET

Voor sommige tolkdiensten is het noodzakelijk om een fluisterset te huren. Voor elke tolkdienst kan ook los een tolkenset of fluisterset gehuurd worden. Lees meer over de mogelijkheden.

FLUISTERSET HUREN

ERVARING

Beëdigd tolk Frans voor rechtbank, politie, advocatuur, congressen, bedrijfsvergaderingen, rondleidingen, interviews, presentaties etc. Lees meer over mijn ervaring en aanbevelingen van opdrachtgevers.

SUZAN VAN DE RIJT

SAMENWERKING

Tolk-frans.com werkt samen met beëdigde tolken en vertalers van andere talen, zoals Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Pools en Russisch. Alle tolken en vertalers zijn ingeschreven in het RBTV

SAMENWERKING &KWALITEITSEISEN


thumb__DSC0043_1024.jpg

Fluisterset huren


Tolkdiensten inclusief fluisterapparatuur

Fluisterset huren


Tolkdiensten inclusief fluisterapparatuur

fluisterset te huur

Een tolk zou aantekeningen kunnen maken en steeds alles in stukjes kunnen vertalen. De sprekers moeten dan een pauze nemen voor de vertaling. Bij sommige settings, zoals een rondleiding of een vergadering kan dit tijdrovend zijn. 

U kunt ook kiezen voor het huren van fluisterapparatuur. Alle sprekers en toehoorders krijgen een koptelefoontje. De tolk vertaalt alles wat gezegd wordt meteen in een microfoontje wat verbonden is met de koptelefoontjes. Op deze manier hoort iedereen tegelijk de vertaling en kan iedereen luisteren en spreken in zijn eigen taal.

Tolk-frans.com kan u adviseren of het gebruik van fluisterapparatuur noodzakelijk of gewenst is. Ook kunt u bij tolk-frans.com fluisterapparatuur of een tolkenset huren.


TOLKDIENSTEN

Congrestolk, fluistertolk, telefoontolk of gesprekstolk. Tolken bij een vergadering, meeting, interview of rondleiding van simultaan tot consecutief. Lees meer over de verschillende soorten tolkdiensten.

SOORTEN TOLKDIENSTEN

ERVARING

Beëdigd tolk Frans voor rechtbank, politie, advocatuur, congressen, bedrijfsvergaderingen, rondleidingen, interviews, presentaties etc. Lees meer over mijn ervaring en aanbevelingen van opdrachtgevers.

SUZAN VAN DE RIJT

SAMENWERKING

Tolk-frans.com werkt samen met beëdigde tolken en vertalers van andere talen, zoals Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Pools en Russisch. Alle tolken en vertalers zijn ingeschreven in het RBTV

SAMENWERKING &KWALITEITSEISEN


thumb__DSC0079_1024.jpg

ervaring & referenties


Suzan van de Rijt

ervaring & referenties


Suzan van de Rijt

ervaring

Als Beëdigd tolk Frans heb ik ervaring in verschillende domeinen, zoals tolken voor notarissen, rechtbanken, asielzoekerswerk, conferenties, bedrijfsvergaderingen, werkbezoeken, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, Franse media etc. Mijn doel om de communicatie tussen mijn klanten te optimaliseren. Ik bereid elke opdracht zorgvuldig voor om de beste vertolking te geven. Als tolk is het immers noodzakelijk om goed in te lezen in het onderwerp en het betreffende vakjargon te kennen. Ik ben ervaren, professioneel, flexibel en enthousiast en doe mijn werk met veel plezier en toewijding. Ik heb direct contact met de klanten. U betaalt dus niet voor een tussenpersoon. Ik werk samen met andere beëdigde tolken en vertalers. Op deze manier kan tolk-frans.com een breed scala aan tolk/vertaaldiensten aanbieden. Lees meer over de samenwerking met andere tolken/vertalers, de kwaliteitseisen en inschrijving in het Rbtv. 

REFERENTIES

“Suzan heeft tijdens het Grand Gala van “SCENECS de vertolking gedaan voor een Franse filmmaker. Door haar professionele houding en haar sprekende persoonlijkheid heb ik de samenwerking als zeer prettig ervaren. Verder is Suzan flexibel en positief ingesteld. In de toekomst hoop ik haar nog vaak in te kunnen zetten voor verschillende projecten.”

Arya Tariverdi - Managing director ATP Film Studios Scenecs

 

“Suzan heeft getolkt bij een serie gesprekken over mensenrechten in het Ubuntuhuis. In ons buurthuis komen mensen die geen verblijfstatus hebben of die als Nederlander te maken hebben gehad met dakloosheid en sociale uitsluiting. Het waren pittige gesprekken, waar Suzan op een heel betrokken manier haar rol goed aanpaste aan de informele setting. Haar vertalingen waren zorgvuldig en ze vroeg ook door wanneer er iets moeilijk te begrijpen was om zeker te weten dat ze het goed kon weergeven. Ze maakt gemakkelijk contact en werkt met enthousiasme.”

Annelies Neutel - Opbouw werker Ubuntu huis Utrecht

 

“Tijdens een studiereis heeft Suzan simultaan de vertaling gedaan in een voor haar onbekend vakgebied. Samen met een collega van haar deed ze dit vakkundig en op een plezierige manier.”

Arend Pieterse - Senior medewerker brancheorganisatie Cedris

 

“Suzan excelled in her task as interpreter French / Dutch during two study visits in France and the Netherlands for board members and Directors of services for persons with disabilities. She was extremely motivated and professional. At the same time, she is very consultative and flexible. Although she is still a young professional, the quality of her interpretation and her vast vocabulary, particularly in the social sector, exceeded our expectations by far. I warmly recommend her and wish her all the best for her professional career.”

Patricia Scherer - Chargée des Relations européennes et internationales at FEGAPEI


TOLKDIENSTEN

Congrestolk, fluistertolk, telefoontolk of gesprekstolk. Tolken bij een vergadering, meeting, interview of rondleiding van simultaan tot consecutief.

SOORTEN TOLKDIENSTEN

FLUISTERSET

Voor sommige tolkdiensten is het noodzakelijk om een fluisterset te huren. Voor elke tolkdienst kan ook los een tolkenset of fluisterset gehuurd worden.

FLUISTERSET HUREN

SAMENWERKING

Tolk-frans.com werkt samen met beëdigde tolken en vertalers van o.a. Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Pools en Russisch. Alle tolken en vertalers zijn ingeschreven in het RBTV

SAMENWERKING & KWALITEITSEISEN


justitie.jpg

Beëdiging & Rbtv


Samenwerking met andere tolken & vertalers

Beëdiging & Rbtv


Samenwerking met andere tolken & vertalers

Samenwerking

Tolk-frans.com is expert in de Nederlandse en Franse taal, maar werkt ook samen met beëdigde tolken/vertalers van andere talen. Tolk-frans.com werkt samen met tolken en vertalers Spaans / Engels / Duits / Italiaans / Pools / Russisch. Op deze manier kan tolk-frans.com een breed scala aan taaldiensten leveren. 

Opleiding & kwaliteit

Een Beëdigde tolk is een tolk die een tolkenopleiding succesvol heeft afgerond en staat ingeschreven bij het Kwaliteits Register van Beëdigde Tolken en Vertalers. Dit register (RBTV) is opgericht om alle gekwalificeerde tolken en vertalers te registreren. Om de kwaliteit van de tolk en vertalers te waarborgen, moeten  tolk en Vertaler ook bewijzen dat hij/zij zich voldoende bijschoold.

Dit register is openbaar en is te vinden op de site van het Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers. Volgens de Wet Beëdigde Tolken en Vertalers (Wbtv), die sinds 2009 van kracht is, moeten officiële instanties van justitie en politie voor o.a. straf en vreemdelingenrecht, gebruik maken van Beëdigde Tolken en Vertalers (Rbtv). Om die reden werkt politie, IND, rechtbanken en notarissen altijd met Beëdigde tolken/vertalers.

Beëdiging in de rechtbank

Een tolk laat zich beëdigen in de rechtbank van zijn/haar woonplaats. Tijdens de zitting legt de tolk de volgende eed of de belofte af.

“Ik zweer/beloof dat ik in mijn werk als beëdigd tolk, eerlijk, nauwgezet en onpartijdig zal uitvoeren en mij bij het uitvoeren van de tolkwerkzaamheden zal gedragen zoals een een beëdigd tolk betaamt.” (Art 13 lid 1 Wbtv)”

“Ik zweer/beloof dat ik geheimhouding zal betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie en waarvan ik door mijn werk kennis neem”    (voor geheimhouding zie verder Art 29 Wbtv.


TOLKDIENSTEN

Congrestolk, fluistertolk, telefoontolk of gesprekstolk. Tolken bij een vergadering, meeting, interview of rondleiding van simultaan tot consecutief.

SOORTEN TOLKDIENSTEN

FLUISTERSET

Voor sommige tolkdiensten is het noodzakelijk om een fluisterset te huren. Voor elke tolkdienst kan ook los een tolkenset of fluisterset gehuurd worden.

FLUISTERSET HUREN

ERVARING

Ik ben beëdigd tolk Frans en heb ervaring in veel verschillende tolkdiensten. Lees meer over mijn ervaring/aanbevelingen en de kwaliteitseisen van een beëdigd tolk

SUZAN VAN DE RIJT